Patryk Jaki  – Wiceminister Sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji, radny Opola V, VI kadencji. Wcześniej stowarzyszenie Stop Korupcji.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski i program dla menagerów IESE Business School w Barcelonie. Ukończył też szkolenie na Sam Houston State University.

Przewodniczący Polskiej Rady Polityki Penitencjarnej oraz twórca reformy systemu Służby Więziennej. Przeprowadził przez Sejm pierwszą po 1989 r. ustawę modernizacyjną Służby Więziennej.

Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego. Patryk Jaki to autor ustawy zwiększającej ochronę nad zwierzętami.

Autor projektu tzw. Rejestru Pedofilów. Twórca programu rządowego Praca dla więźniów, który o 50% zwiększył zatrudnienie skazanych w Polsce.

Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Twórca Polskiego Instytutu Kryminologii. Został również pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i przeprowadził reformę tego systemu.

Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym.
Był autorem nowelizacji wprowadzającej zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Laureat nagrody „Polskiego Kompasu” przyznanej przez „Gazetę Bankową” za „walkę z mafią reprywatyzacyjną”. Tygodnik Wprost przyznał mu 10 miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków. Otrzymał tytuł „Opolanina Roku 2017” w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej” za skuteczne ściąganie dużych inwestycji do regionu.

Pomysłodawca i przewodniczący komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie liczby obowiązkowych lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych. B. wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wolnego rynku.

7 lat kierował stowarzyszeniem „Młodzi Konserwatyści”, którego członkowie organizowali większość życia patriotycznego w regionie opolskim. Inicjowali m.in. budowę pomnika Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, ronda Płk. Kuklinskiego, budowę największej biało-czerwonej flagi czy ustanowienia 1 marca ogólnopolskim dniem Żołnierzy Wyklętych. Patryk Jaki były inicjatorem uchwały Sejmu RP rehabilitującej płk. Ryszarda Kuklińskiego przyjętej przez Sejm 10 rocznice jego śmierci 21 lutego 2014 r .
Autor publikacji naukowej pt. „Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym”.

Prywatnie: 
Żonaty. Ma 3 letniego syna Radka. Hobby: Sport

 Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018