WIZJA WARSZAWY

Program bezpieczna Warszawa

 

PROGRAM BEZPIECZNA WARSZAWA

Poczucie bezpieczeństwa w znaczącym stopniu wpływają na jakość życia ludzi mieszkających w mieście. Zagrożenia niesie przestrzeń publiczna, gdzie obywatele są narażeni na nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia – na ulicy lub w podróży. Władze samorządowe posiadają instrumenty, by dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Aby w stolicy było bezpieczniej, a co za tym idzie wzrastało poczucie spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców, należy dokonać prostych reform, przy niewielkim zaangażowaniu środków finansowych.

Reforma Straży Miejskiej

Za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz warszawska Straż Miejska stała się formacją stricte porządkową. Jej głównymi zadaniami stała się walka z osobami prowadzącymi drobny handel uliczny, nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami oraz    działania administracyjno-porządkowe. Należy dokonać zmiany priorytetów straży. Jej głównymi zadaniami powinno być dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców na ulicach, w parkach czy w komunikacji miejskiej. Straż miejska powinna spełniać rolę swoistej „policji pomocniczej”. Walka z chuligaństwem czy wandalizmem powinny być głównymi zadaniami, jakie realizują strażnicy miejscy. Koniecznym jest zwiększenie służby patrolowej, tak, aby zarówno piesze, jak i zmotoryzowane patrole dbały o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Niezbędnym jest więc wzmocnienie Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. Nic tak nie poprawia poczucia bezpieczeństwa, jak widok patrolu w pobliżu miejsca zamieszkania.

Drugim elementem reformy powinna być odbudowa patroli szkolnych. Patrole szkolne to patrole strażnicze lub patrole wspólne z funkcjonariuszem Policji, mające za zadanie dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach, na boiskach oraz w drodze do i ze szkoły. Za rządów Lecha Kaczyńskiego Warszawa realizowała szeroki program poprawy bezpieczeństwa w okolicach szkół. Strażnicy walczyli z chuligaństwem, z osobami spożywającymi alkohol w okolicach placówek oświatowych, dbali o bezpieczeństwo na boiskach i placach zabaw oraz, współpracując z Policją, zwalczali handel narkotykami skierowany do nieletnich. Za rządów Platformy Obywatelskiej program ten nie działał prawidłowo. Niezbędnym jest przywrócenie szerokiego programu patroli szkolnych, aby nasze dzieci były bezpieczne nie tylko w szkole, lecz także w jej okolicy.

Zwiększenie liczby patroli ponadnormatywnych policji

Patrole ponadnormatywne to patrole piesze, finansowane ze środków samorządu i kierowane na podstawie mapy bezpieczeństwa w miejsca, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu. Ten program należy wspierać i rozbudowywać. Niewielkim kosztem – za ok. 3,5 mln zł rocznie – można podwoić liczbę tych patroli. Powinny pojawiać się one także w miejscach wypoczynku warszawiaków takich jak bulwary i w parki. Jak dowodzą badania, pieszy patrol policyjny ma ogromne znaczenie prewencyjne i w sposób najskuteczniejszy zwiększa poczucie bezpieczeństwa pośród mieszkańców.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

W tej chwili bezpieczeństwa warszawiaków strzeże, w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy, 425 kamer miejskich (z czego tylko 323 kamery są obsługiwane przez operatorów w Centrach Oglądowych skąd informacja o zaobserwowanych zdarzeniach przekazywana jest do oficera dyżurnego Policji, który podejmuje odpowiednie działania operacyjne). Należy doprowadzić do podwojenia liczby kamer obsługiwanych przez stołeczny Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. Obecność kamer na ulicach Warszawy powoduje, że sprawcy pospolitych przestępstw i wykroczeń nie mogą czuć się bezkarni. Przy dobrej współpracy z policją i strażą miejską jest to doskonałe narzędzie do ścigania najbardziej uciążliwych społecznie aktów chuligaństwa i wandalizmu. Zapewnienie spójnego systemu łączności z patrolami policji i straży miejskiej sprawi, że sprawcy rozbojów, kradzieży i innych zdarzeń kryminalnych natychmiast trafiają w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Bezpieczeństwo na drogach

Innym ważnym elementem ogólnego bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo na drogach. Należy zadbać o ochronę pieszych na przejściach. W tym celu należy rozpocząć program doświetlania wszystkich przejść dla pieszych, tak aby pieszy po zmroku był dobrze widoczny i zarazem bezpieczniejszy. W wielu miastach, o budżetach zdecydowanie mniejszych niż budżet Warszawy, takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują. Docelowo każde przejście dla pieszych w Warszawie powinno mieć oświetlenie oraz dodatkowe światło ostrzegawcze sygnalizujące kierowcy zbliżanie się do pasów.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018