Warszawa dla kobiet

Zdrowie | Wsparcie

Warszawa dla kobiet

W Warszawie mieszka około 950 tysięcy Polek (dane GUS), ale zauważa się stałą tendencję wzrostową. W ciągu najbliższych kilku lat liczba Mieszkanek stolicy sięgnie miliona. Samorząd musi w pełni wykorzystać ich potencjał, czyli kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie. Mieszkanki stolicy chcą tworzyć i widzieć Warszawę jako miejsce przyjazne wszystkim kobietom, opiekuńcze, a jednocześnie bardzo nowoczesne.
Jednak nie zawsze wyobrażenia i plany mieszkanek stolicy są w zgodzie z zamysłem obecnych władz miasta. Nadal brakuje odpowiednich programów najnowocześniejszej profilaktyki zdrowotnej, na najwyższym światowym poziomie, skierowanych do kobiet. Włodarze miasta przykładają także zbyt małą wagę do potrzeb kobiet pracujących zawodowo i jednocześnie dbających o swoich najbliższych – brak jest miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wyprawkę dla noworodka uchwalono dopiero w trakcie kampanii wyborczej. Poniżej nasze pierwsze propozycję skierowane do warszawianek.

Profilaktyka zdrowotna

➢ Bezpłatne badania nieprawidłowości w genach BRCA1 i BRCA2:

Jedna z najbardziej znanych na świecie starożytnych maksym mówi: „Morbum evitare quam curare facilius est”, czyli „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Programy profilaktyczne, z których mogą skorzystać panie mieszkające w Warszawie, zamykają się najczęściej w przedziale wiekowym 50+. Jednak w obecnej rzeczywistości, w codziennym stresującym życiu oraz przy mocno zanieczyszczonym środowisku coraz częściej mamy do czynienia z wykrywaniem niepokojących zmian u coraz młodszych osób. W związku z tym należy zrewidować program prozdrowotny i rozszerzyć go o badania skierowane do warszawianek w wieku 25-49 lat. Nowoczesna medycyna daje wiele możliwości, aby jak najszybciej wykryć niepokojące zmiany w organizmie kobiety. Obecnie jedną z najpopularniejszych metod jest wykorzystanie osiągnieć genetyki. Jednym z podstawowych narzędzi profilaktycznych stało się badanie w kierunku mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, które to nieprawidłowości powodują zachorowanie na nowotwór piersi lub jajnika. Niestety, te nowoczesne badania są refundowane obecnie tylko dla kobiet z grup podwyższonego ryzyka. Reszta Pań musi za badanie zapłacić, najczęściej w prywatnej klinice. W związku z tym proponujemy, aby warszawianki zostały objęte bezpłatnym programem profilaktycznym, wykorzystującym najnowsze osiągnięcia genetyki.

➢ Szeroki program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 25-49 lat:

W związku z tym, że zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrosła w Polsce w ostatnich dekadach ponad dwukrotnie program bezpłatnej profilaktyki raka piersi nie powinien zamykać się jedynie w przedziale wiekowym 50+. Zwłaszcza, że jak czytamy na stronach Krajowego Rejestru Nowotworów: Zachorowalność u dorosłych kobiet w wieku przedmenopauzalnym (20-49 lat) wzrosła w ciągu ostatnich trzech dekad około 1,7 razy. Kobiety powinny mieć zapewnioną szeroką bezpłatną profilaktykę w kierunku potencjalnego zachorowania na raka piersi bez ograniczeń wiekowych. Zwłaszcza, że im wcześniejsze wykrycie zmian w piersiach, tym większa szansa na zupełne wyleczenie. W związku z tym proponuję, aby na terenie całej Warszawy objąć programem profilaktyki raka piersi kobiety w wieku 25-49 lat.

➢ W czasie ciąży i połogu opieka douli lub bezpłatny psycholog:

Każda warszawianka w ciąży powinna zostać otoczona przez miasto szczególną uwagą i opieką. W czasie po narodzinach dziecka, ze względu na zmiany, które zachodzą w organizmie kobiety wiele z nich potrzebuje wsparcia. Obecnie na dodatkową opiekę w czasie porodu i w okresie połogu mogą sobie pozwolić tylko osoby, których dochód znacznie przekracza średnią krajową. Najnowocześniejszym rozwiązaniem zapewniającym wsparcie kobietom ciężarnym jest obecność douli, czyli przeszkolonej pani, która swoim doświadczeniem, także macierzyńskim, wspiera kobietę w czasie ciąży, porodu i połogu. Na początku 2015 roku doula została zarejestrowana w naszym kraju jako zawód. Wyniki badań prowadzone w wielu miejscach na świecie przyniosły jednoznaczne wyniki, że ciężarna kobieta, która ma wsparcie doświadczonej douli, przechodząc przez cały okres ciąży, porodu i połogu czuje się bezpieczniej, a efektem tego jest zminimalizowanie komplikacji w trakcie porodu. Proponuję, aby każda ciężarna mieszkanka stolicy, która będzie potrzebowała pomocy douli, zgłosiła taką potrzebę i otrzymywała profesjonalną opiekę bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

➢ Dofinansowanie do punktów opieki żłobkowej i przedszkolnej w centrach biurowych:

Po okresie urlopu macierzyńskiego kobiety planują swój powrót do pracy zawodowej. Jednak bardzo często muszą rezygnować ze swoich planów, ponieważ brakuje w mieście żłobków lub punktów przedszkolnych, a nawet jeśli uda im się uzyskać miejsce to bardzo często zdarza się, że jest to miejsce w innej dzielnicy. To często skutkuje rezygnacją z pracy.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mam proponuję, aby miasto, w partnerstwie z warszawskimi centrami biurowymi, zawarło umowę o dofinansowanie lub współprowadzenie punktów opieki żłobkowej i przedszkolnej w miejscach pracy matek. Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej optymalne dostosowanie miejsc dla dzieci do rzeczywistego zapotrzebowania i wykluczy uciążliwe dowożenie małych dzieci do żłobków lub przedszkoli w innych dzielnicach. Pozwoli także matkom na bardziej komfortowy powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz spokój, gdy będą mogły na bieżąco być informowane o samopoczuciu swojego dziecka.

✓ Specjalne wydzielone miejsca przy placach zabaw oraz w miejskich parkach, gdzie matki będą miały komfortowe warunki do przewijania dzieci i karmienia piersią – jako warszawski standard:

W Warszawie bardzo trudno o miejsca, gdzie spokojnie można przewinąć małe dziecko oraz nakarmić je piersią. Kobiety często krępują się karmić dziecko, gdy znajdują się w miejscu publicznym. A nie powinno tak być. Kobiety karmiące powinny mieć możliwość spokojnego i komfortowego karmienia maluszka. W związku z tym proponujemy, aby w miejskich, warszawskich parkach znalazły się specjalne miejsca, przystosowane dla potrzeb mamy oraz dziecka, zapewniające intymność, w których mama będzie mogła nakarmić swoje dziecko lub je przewinąć.

➢ Wzmocnienie domów samotnej matki:

Dom samotnej matki to wyjątkowe miejsce, gdzie mogą znaleźć schronienie matki, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia. Powinny otrzymywać tam wyżywienie, a także pomoc medyczną, psychologiczną i prawną. Podopiecznymi domów samotnej matki są najczęściej kobiety i dzieci, którzy przeszły przez piekło alkoholizmu i przemocy. Troska o otoczenie ich pomocą i uwagą powinna być podstawą działania opieki społecznej. Niestety, czasami docierają do nas dramatyczne apele o pomoc dla domów samotnej matki w zakupie produktów żywnościowych dla podopiecznych lub opału na zimę. W związku z tym, że domy samotnej matki w Warszawie prowadzone są przez organizacje oraz ośrodki pomocy społecznej postulujemy, aby każde takie miejsce mogło znaleźć właściwe wsparcie w UM Warszawa. Uważam także, że w Warszawie powinny powstać kolejne miejsca świadczące na najwyższym poziomie pomoc potrzebującym samotnym matkom i ich dzieciom.

➢ Warsztaty z zakładania działalności gospodarczej oraz darmowe lekcje języka obcego i stypendia dla mam powracających na rynek pracy dla wszystkich chętnych:

Kobiety wchodzące na rynek pracy lub powracające do pracy po dłuższym czasie sprawowania opieki nad dzieckiem napotykają na bariery związane z zatrudnieniem. Warszawskie kobiety są bardzo przedsiębiorcze i w związku z tym proponuję, aby każda warszawska dzielnica oferowała kobietom, które chcą wejść lub powrócić na rynek pracy – bezpłatne warsztaty z zakładania działalności gospodarczej, opiekę wyspecjalizowanego Coacha oraz bezpłatne lekcje języka angielskiego – biznesowego. Kobiety powinny otrzymać wszelkie niezbędne wsparcie na początku swojego życia zawodowego lub w czasie swojego powrotu na rynek pracy. To dobra inwestycja w przyszłość naszego miasta.

➢ Zajęcia do samoobrony dla kobiet:

W kilku dzielnicach Warszawy organizowane są kursy samoobrony dla kobiet. Cieszą się one dużą popularnością, często brakuje wolnych miejsc. Chcemy zadbać o poczucie bezpieczeństwa Pań. Dlatego rozszerzymy i zaproponujemy dostępny we wszystkich dzielnicach program bezpłatnych szkoleń z samoobrony dla kobiet.

#Jaki2018

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018