WIZJA WARSZAWY

Polityka mieszkaniowa

 

W Warszawie buduje się za mało mieszkań

Przywrócenie możliwości wykupu mieszkań komunalnych

Bony będą nową formą pomocy mieszkaniowej dla warszawiaków.

POLITYKA MIESZKANIOWA

W Warszawie buduje się za mało mieszkań. Standardem we współczesnych europejskich metropoliach jest to, że miasto dba o własny zasób mieszkaniowy. Jednym z najważniejszych wyzwań, które przed nami stoi, to przeprowadzenie nowego programu budowy mieszkań dla Warszawy. Elementem bezpieczeństwa ekonomicznego każdej rodziny jest posiadanie własnego mieszkania. Ceny zarówno zakupu, jak i wynajmu mieszkania w Warszawie są bardzo wysokie, dlatego że politycy Platformy Obywatelskiej nie dbali o to, by w sposób odpowiedni zwiększać zasób komunalny miasta. Oprócz tego brakuje tanich mieszkań na wynajem dla studentów oraz tańszych mieszkań dla rodzin.

Tempo budowy mieszkań przyspieszy pięciokrotnie

Zobowiązujemy się, że będziemy budować w Warszawie co najmniej pięć razy więcej mieszkań rocznie niż w tej chwili buduje się pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dzisiaj w Warszawie oddaje się do użytku jedynie około 280 mieszkań rocznie. Uważamy, że w obliczu narastających potrzeb mieszkaniowych mieszkańców stolicy, których stale przybywa, to stanowczo za mało. Dlatego zostanie powołany Fundusz Budowy Mieszkań, który sfinansuje budowę nowych nieruchomości. Zasilą go wpływy ze sprzedaży mieszkań, oszczędności na remontach i zarządzaniu, środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, NFOŚ czy BGKN oraz środki z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Co ważne, obowiązywać będzie zasada 1 za 1, tzn. jedno sprzedane mieszkanie to minimum jedno wybudowane. Miasto musi dysponować zasobem komunalnym.

Przywrócenie możliwości wykupu mieszkań komunalnych

Przywrócimy program wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą od 75 do 90 procent, w zależności od tego jak długo dana osoba czy rodzina przebywała w zajmowanym lokalu. Wykup będzie możliwy dla wszystkich warszawiaków: zarówno mieszkańców budynków wspólnotowych, lokatorów nieruchomości ze stu procentowym udziałem miasta, jak również tzw. „czynszówek”, czyli miejskiego eksperymentu mieszkaniowego. Warunkiem skorzystania z możliwości wykupu mieszkania z bonifikatą będzie posiadanie statusu lokatora komunalnego przez minimum 15 lat oraz płacenie podatków w Warszawie. Wykupionego mieszkania nie będzie można dalej sprzedać bez utraty bonifikaty przez co najmniej 5 lat. Program zakłada, że środki ze sprzedaży lokali będą przeznaczane na nowe miejskie inwestycje mieszkaniowe z założeniem, że ilość wykupywanych lokali będzie kompensowana mieszkaniami w nowych budynkach.

Bon mieszkaniowy

Bony będą nową formą pomocy mieszkaniowej dla warszawiaków. Zamiast czekać w wieloletniej kolejce na przydział mieszkania, które bardzo często nie będzie spełniało oczekiwań najemcy, proponujemy bon mieszkaniowy, za pomocą którego mieszkańcy będą mogli wynająć wybrany przez siebie lokal na wolnym rynku.
Średnia wysokość świadczenia finansowego z przyznanego bonu powinna wynosić ok. 1000 zł dla rodziny i może się zmieniać w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjentów.
Działaniem programu objęci będą ci mieszkańcy, których potrzeby lokalowe nie mogą być zaspokojone w krótkiej perspektywie czasowej, poprzez wynajęcie mieszkania z zasobu m.st. Warszawy (ze względu na brak lokali komunalnych do wynajęcia).
Program skierowany będzie do mieszkańców dzielnicy, którzy zamieszkują w niej na stałe, nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej i nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przez tytuł prawny do nieruchomości rozumie się tytuł prawno-rzeczowy, tytuł obligatoryjny lub inny tytuł uprawniający do korzystania z nieruchomości).
Bon mieszkaniowy będzie przeznaczony na pokrycie, przynajmniej w części, kosztów wynajęcia mieszkania na wolnym rynku. Niezbędne będzie podpisanie przez najemcę umowy z właścicielem wynajmowanej nieruchomości. Umowa będzie zawierana przez wyznaczonego najemcę (jednego członka rodziny) dla zaspokojenia potrzeb całej rodziny. Będzie tu miała zastosowanie formuła najmu okazjonalnego, gdzie umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat). Można będzie też ewentualnie nawiązać współpracę w tym zakresie z warszawskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Bony mieszkaniowe będą wypłacane zarządcom nieruchomości, a nie bezpośrednio lokatorom.
Bon będzie obowiązywał na terenie całej Warszawy, jednak najpierw zostanie przeprowadzony pilotaż na terenie Pragi-Północ, gdzie problemy mieszkaniowe są największe. Wprowadzenie programu odbędzie się poprzez właściwą uchwałę Rady m.st. Warszawy. Udział w pilotażowym programie bonów mieszkaniowych będzie dobrowolny i proponowany jako alternatywa do obecnej możliwości wynajmu mieszkań z zasobów komunalnych. Liczba rodzin zakwalifikowanych do udzielenia pomocy poprzez przyznanie Bonu będzie uzależniona od wysokości środków finansowych posiadanych przez dzielnicę.

Ponad 1000 tanich mieszkań – niebawem ruszą pierwsze budowy

W Warszawie musi powstawać więcej mieszkań w cenach dostępnych dla przeciętnej rodziny. Po wygranych wyborach rozpoczniemy przyjazny dialog samorządu warszawskiego z rządem i wyznaczymy nowe tereny pod budowę w ramach programu Mieszkanie Plus. Wkrótce warszawiacy będą mieć ponad tysiąc tanich mieszkań na wynajem z perspektywą wykupu.
W dniu 23 maja 2018 roku została podpisana Warunkowa Umowa Inwestycyjna pomiędzy BGK Nieruchomości S.A. a PKP S.A. dotycząca lokalizacji w Warszawie przy ulicy Ordona. Umowa zakłada wspólną realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków wielorodzinnych, w których lokale zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem, w tym z opcją ich wykupu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.
Grunt przy ul. Ordona jest atrakcyjnie położony w strefie śródmiejskiej Warszawy w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych i przy kilku centrach handlowych. Łączna powierzchnia nieruchomości to około 13 ha. Teren ten pozwala na wybudowanie około 2000 mieszkań. Ze względu na fakt, że na terenie części nieruchomości zostały już wydane decyzje o warunkach zabudowy, istnieje możliwość, w stosunkowo krótkim czasie, rozpoczęcie budowy 1040 mieszkań na terenie blisko 5 hektarów.
Inwestycja jest możliwa dzięki współpracy instytucji rządowych takich jak BGK Nieruchomości, które prowadzi tę inwestycję oraz PKP, które przekazało teren pod budowę.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018