WIZJA WARSZAWY

Program dla seniorów

 

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców Warszawy. Starzenie się społeczeństwa jest faktem i miasto musi podjąć działania, które sprawią, że jego starsi mieszkańcy nie będą się czuli wykluczeni. Seniorzy są grupą niejednorodną. Dlatego program Polityki Senioralnej zostanie oparty zasadniczo na dwóch filarach:

Pierwszy filar jest skierowany do osób, które chcą spędzać emeryturę aktywnie oraz tych, które chcą żyć samodzielnie i nie potrzebują typowej opieki pielęgnacyjnej.

Drugi filar kierowany jest do tych seniorów, którym zdrowie nie pozwala już na tak aktywne i samodzielne życie jak wcześniej.

Program dla seniorów:

Warszawska Karta Seniora – Senior Plus

Aktywni seniorzy powinni mieć możliwość uczestnictwa w życiu społecznym – a karta ma im to umożliwić. Dlatego miasto musi pełnić funkcję inicjującą, jeśli chodzi o zaangażowanie w życie i potrzeby seniorów oraz zunifikować ofertę ulg dla seniorów do obiektów miejskich tj. teatry, muzea, OSIR-y, biblioteki miejskie, baseny oraz inne obiekty kulturalne i rekreacyjne. Karta powinna również być poszerzona o ofertę partnerów, czyli komercyjnych warszawskich firm na zasadach barterowych. Dotyczy to zarówno dostępu do kin, aktywności sportowych, wycieczek poza miasto, restauracji, barów czy tanich posiłków.

W ofercie znajdą się również ulgi na niektóre usługi z zakresu służby zdrowia czy rehabilitacji oraz dostosowane do potrzeb seniorów usługi transportowe, w tym busy zaadaptowane na potrzeby osób niepełnosprawnych i z problemami w poruszaniu się.

Zależy nam by seniorzy mogli być jak najdłużej samodzielni, dlatego należy wspierać ich aktywizację poprzez dofinansowanie istniejących klubów seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, warsztatów itp., jak również wspierać nowe inicjatywy oddolne. Dla aktywizacji środowisk seniorów potrzebna jest standaryzacja oferty we wszystkich dzielnicach, tak aby każdy senior mógł mieć równe szanse w dostępie do tych usług. W tej chwili dostęp do usług zależy od tego w jakiej dzielnicy mieszka osoba starsza.

Interaktywna mapa potrzeb seniorów

Miasto musi stworzyć interaktywną mapę potrzeb seniorów. Dzięki niej każdy senior będzie mógł za pomocą strony internetowej zgłosić i zaznaczyć na mapie Warszawy problem do rozwiązania. Dodatkowo stworzona zostanie infolinia dedykowana seniorom, aby rejestrować pilne przypadki potrzeb lub wesprzeć seniorów w ich zgłaszaniu.
Mapa ma stanowić odzwierciedlenie potrzeb materialnych i przestrzennych ograniczeń, które dostrzegą seniorzy. Będzie można tam zaznaczyć problemy z dostępnością do komunikacji czy służby zdrowia, jak również wskazać lokalizację barier architektonicznych, konieczności dokonania remontów, doposażenia miejsc użyteczności publicznej i innych ważnych dla seniorów spraw. Aby zmieniać Warszawę musimy poznać potrzeby obywateli.

Dzienne Domy Pobytu

Sieć miejsc aktywizacji seniorów należy oprzeć o sieć Dziennych Domów Pobytu. W Warszawie jest ich za mało. Trzeba zbudować w sumie 40 takich obiektów. Ich ofertę należy rozszerzyć o formę poradnictwa prozdrowotnego oraz ograniczone usługi ochrony zdrowia z dziedziny geriatrii. Obecnie jest tak, że osoba starsza, która potrzebuje zabiegów rehabilitacyjnych, jeździ codziennie na zabiegi przez kilka dzielnic, ponieważ na drugim końcu miasta kolejka zamiast rok wynosi pół roku. Dostępność takich usług po prostu musi się zwiększać i przybliżać do mieszkańca, a nie na odwrót.

W ramach usług promocji zdrowia – czyli możliwych z budżetu samorządowego, prowadzone byłoby poradnictwo geriatryczne oraz przygotowywani byliby seniorzy do kolejnego etapu życia – usług opiekuńczych.

Należy zwrócić uwagę, że nie każdy senior ma potrzebę przebywania w DDP przez cały czas. Lepsze rozplanowanie i identyfikacja potrzeb pozwolą zwiększyć liczbę osób, którym będzie przydzielana pomoc, zanim nastąpi rozwój sieci Domów Dziennego Pobytu.

Kursy i szkolenia dla opiekunów osób starszych – treningi i utworzenie społeczności. Szkolenia te odbywałyby się w ścisłym powiązaniu z programem wytchnieniowym. Osoba starsza byłaby np. przez dwie godziny pod opieką wyspecjalizowanego opiekuna, a w tym czasie stały opiekun, czyli najczęściej bliski krewny, mógłby uczestniczyć w zajęciach i odpocząć od codziennego trudu.

Formuła mieszkań dedykowanych

Seniorzy często mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem w swoich mieszkaniach, gdyż nie są one dostosowane do ich stanu zdrowia. W Warszawie dominują rozwiązania instytucjonalne i placówki typu dom opieki, które nie odpowiadają na potrzeby dużej części współczesnych seniorów. Wierzymy, że nie trzeba pozbawiać starszych osób autonomii, prywatności i intymności tylko dlatego, że okresowo lub stale potrzebują wsparcia osób trzecich. Wymaga to jednak diametralnej zmiany spojrzenia na potrzeby seniorów, którą osiągniemy dzięki wprowadzeniu i upowszechnieniu mieszkań senioralnych w mieście.

Dla części seniorów wejście nawet na pierwsze piętro może być wyzwaniem, o wyżej położonym mieszkaniu lepiej nie wspominać. Tym bardziej schorowanym problem sprawią nawet trzy stopnie prowadzące do klatki schodowej. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma jeszcze trudniej.

We wszystkich nowych mieszkaniach komunalnych budowanych przez miasto lokale na parterze będą zarezerwowane dla osób starszych. Muszą być one pozbawione barier i przemyślane pod kątem potrzeb seniorów dzięki wyposażeniu ich np. w instalację przyzywową, pochwyty łazienkowe, brodziki posadzkowe szerokie i wygodne korytarze z poręczami oraz szerokie drzwi umożliwiające mieszkańcom swobodną komunikację oraz zastosowanie rozwiązań eliminujących progi i różnice poziomów podłogi.

Oprócz tego należy dokonać przeglądu mieszkań już znajdujących się w zasobie komunalnych, pod kątem ich przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób starszych, mających problem z poruszaniem się.
Nie tylko klatka schodowa musi być pozbawiona barier architektonicznych, ale całe otoczenie budynku. Mało tego: w pobliżu powinny być dostępne tereny usługowe, zieleń i komunikacja miejska. Ze swojego mieszkania do przychodni, apteki, posterunku policji, kościoła, sklepu czy parku senior ma bez przeszkód dotrzeć pieszo.

Formuła mieszkań łączonych

Jest to program dla samotnych seniorów, który będzie miał za zadanie łączyć osoby samotne, które chciałyby zamieszkać razem i wzajemnie się wspierać, przy jednoczesnej opiece ze strony instytucji miejskich. Taki pomysł z powodzeniem funkcjonuje na zachodzie Europy, gdzie nikogo nie dziwi, że seniorzy zamieszkują mieszkanie wspólnie. Pozwala to nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy dzięki współdzieleniu kosztów za czynsz i inne opłaty, lecz także wpływa pozytywnie na samopoczucie osób starszych, które często bywają samotne z różnych względów: czy to dlatego, że nie mają bliskich lub dorosłe już dzieci, przez natłok obowiązków, nie mają czasu na dostatecznie częste wizyty u starszych rodziców.

Warszawa Dostępna Plus

Swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to główny cel programu. Celem działań będzie zapewnienie niezależności i podniesienia jakości życia osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach. Warszawa musi pomóc seniorom pokonać bariery architektoniczne.

Samorząd musi sięgną po środki z programu rządowego Dostępność Plus i uzupełnić je swoimi zasobami. Następnie wspólnymi siłami zostanie uruchomiony duży program montowania wind w blokach i kamienicach tam, gdzie ich brakuje. Starsze budynki nie są często wyposażone w windy, przez co często seniorzy stają się więźniami swoich mieszkań lub są skazani na codzienną wspinaczkę po stromych schodach. To samo dotyczy wielu barier w infrastrukturze miejskiej, budynkach publicznych etc.

Przestrzenie publiczne muszą być dostępne dla każdego, bez względu na wiek i sprawność, m.in. chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. Podobne wytyczne powinny dotyczyć także parków czy siłowni plenerowych.

W tworzeniu Warszawy Dostępnej Plus pomoże interaktywna mapa potrzeb seniorów, na której będą mogli zgłaszać swoje uwagi i postulaty dotyczące realizacji programu. Wszystkie remonty będą konsultowane z seniorami po to, aby jak najlepiej dostosować nową infrastrukturę do ich potrzeb.

Mieszkania wytchnieniowe

W każdej dzielnicy powstanie mieszkanie wytchnieniowe, w którym profesjonaliści zapewnią czasową opiekę dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Mieszkania tego typu pozwolą opiekunom, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi z niepełnosprawnościami, na chwilę dla siebie i odpoczynek od ciężkiego zadania jakim jest opieka. Będą oni mogli również skorzystać z takiego udogodnienia, gdy będą musieli zająć się innymi obowiązkami jak np. załatwianie spraw urzędowych. Opiekunowie będą mieli pewność, że ich podopieczny jest bezpieczny i pozostaje w dobrych rękach.

Tego typu mieszkania sprawdzają się na całym świecie i również warszawscy opiekunowie osób starszych powinni mieć możliwość skorzystania z takich udogodnień.

Warszawa potrzebuje zmian, które zdecydowanie poprawiłyby sytuację seniorów. Przedstawiony plan może, w stosunkowo krótkim okresie, wpłynąć na ich jakość życia. Będzie on korzystny zarówno dla seniorów niemających jeszcze problemów zdrowotnych, jak i tych, którzy potrzebują opieki pielęgnacyjnej. Będzie on także korzystny dla całych rodzin, znacząco odciążając najbliższych w opiece nad osobami starszymi.

Poprawa jakości życia seniorów jest moralnym obowiązkiem władz Warszawy, wypływa on z poszanowania ich godności oraz wdzięczności, jakie młodsze pokolenia odczuwają do osób starszych. Podczas realizacji programu prowadzony będzie dialog z głównymi zainteresowanymi w celu jak najlepszego zrealizowania ich potrzeb.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018