WIZJA WARSZAWY

Smart city

Smart City

Jednym z podstawowych problemów Warszawy jest brak kompleksowej strategii Smart City, która powinna integrować wszystkie projekty i procesy w zakresie tzw. Inteligentnego Miasta. Brak jest spójnej koncepcji wykorzystania zaawansowanych technologii do polepszenia jakości życia warszawiaków we wszystkich obszarach funkcjonowania Warszawy. To właśnie Inteligentne Miasto powinno oferować najlepsze usługi dla mieszkańców podnosząc w nim jakość życia. Stosując najnowsze technologie moglibyśmy obniżyć koszt funkcjonowania miasta, jak również zmniejszyć smog w mieście. Nie ma dzisiaj przestrzeni, tematu, który można wyłączyć z cyfryzacji i rozwoju Przemysłu 4.0

Przeanalizowałem obecną Strategię #Warszawa2030 i niestety nie znalazłem konkretów w zakresie innowacji. Wiele słyszałem o tym jak miasta takie jak Warszawa chcą być inteligentne. Stolica może pochwalić się tylko pojedynczymi inicjatywami, takimi jak system współdzielenia rowerów Veturilo. Pozostałe inicjatywy są punktowe i świadczą o stawianiu pierwszych kroków, a nie o realizacji kompleksowej strategii rozwoju nowoczesnego miasta.

Większość wiodących miast na świecie na pierwszym miejscu stawia nowe technologie podnoszące jakość życia i wprowadzające gospodarkę zeroemisyjną, natomiast władze Warszawy nie mają planu działania. Potwierdza to np. najnowszy ranking IESE Cities in Motion z 2018 roku, gdzie nasza stolica zajmuje 64 miejsce. Autorzy raportu zwracają uwagę na słabą ekonomię, rozwój technologii i niską pozycję w indeksie potencjału innowacyjności w porównaniu z innymi miastami na świecie. Jeszcze gorzej wypadamy w Smart City Index przygotowanym przez EasyPark, gdzie Warszawa zajmuje dalekie 89 miejsce. W obu rankingach wypadamy gorzej od większości miast z regionu CEE takich jak Wilno, Praga, Ryga czy Budapeszt.

Osobiście zacząłbym od konkretnej strategii Smart City. Władze Warszawy podchodzą do tego bardzo wybiórczo i punktowo jedynie markują temat. Zainteresowało mnie podejście Pragi czy miast ze Skandynawii, które pokrywa się w mojej opinii z potrzebami naszego miasta. Rozwijając:

 • Transport przyszłości
 • Zarządzanie danymi
 • Atrakcyjna turystyka
 • Inteligentne budownictwo
 • Ludzie i środowisko życia
 • Zarządzanie odpadami

Z debaty oraz analizy tego co dzieje się w Warszawie, chciałem przekazać kilka moich wniosków ważnych dla Warszawy:

 • Inteligentne zarządzanie transportem: w dwóch aspektach wsparcia zarządzania ruchem samochodowym. Jednym z najważniejszych, palących się problemów Warszawy są korki. Poprzez zarządzanie systemem ruchu możemy w części ten problem zminimalizować. Można tutaj skorzystać ze sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Warszawa powinna aktywnie uczestniczyć w pracach nad strategią AI (sztuczną inteligencją), które obecnie są prowadzone przez rząd. Są algorytmy, które pozwalają na to żeby zarządzać ruchem sprawniej. Podobnie należałoby lepiej zarządzać systemem miejsc parkingowych wprowadzając systemy umożliwiające zarządzanie miejscami parkingowymi przez smartfona. Powinniśmy też jeszcze bardziej wspierać wszelkie inicjatywy informujące o ruchu i najlepszych połączeniach miejskich. Dzięki temu powstaje szereg aplikacji ułatwiających życie mieszkańcom jak np. aplikacja jakdojade.pl.
 • Wiele zastosowań w transporcie publicznym: Dzięki nowym technologiom może on być bardziej przyjazny i lepiej rozplanowany. Można także zastosować oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do przewidywania awarii. Zastosować nowe alternatywne rozwiązania komunikacyjne, wykorzystać Wisłę, która pod tym względem jest nierozwinięta.
 • Należy rozwinąć elektromobilność. Rząd daje bardzo duże wsparcie, a Warszawa tego nie wykorzystuje. W europejskich stolicach i miastach transport elektryczny jest powszechny, natomiast u nas samochodów jest niewiele. Jak ma się rozwijać transport elektryczny, skoro miasto nie zadbało o stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Amsterdam czy Paryż dzisiaj takich stacji posiadają bardzo wiele.
  Warszawa nie stawia na współpracę ze startupami. Nie ma żadnego centrum skupiającego nowe technologie. Miasto chwali się Centrami
 • Biznesowymi Smolna, Targowa i ZODIAK, ale to za mało. Miasto nie rozmawia z twórcami nowych technologii, nie jest otwarte na startupy ani organizacje, które je wspierają. Nowoczesne miasta w XXI wieku wiedzą, że dynamiczny rozwój opiera się na dużej ilości startupów oraz centrów badawczo-rozwojowych. Nikt z miasta obecnie nie stara się ich przyciągnąć, nie pomaga im w pozyskaniu kontaktów i partnerów. W Berlinie, Wiedniu czy też Tel-Avivie jest wiele takich miejsc.
 • Siłą Warszawy są uniwersytety, które mają problem z nawiązaniem relacji biznesowych, komercjalizacją swoich badań. Warszawa powinna być tym łącznikiem. Powinna zapewniać wsparcie obydwu stronom. Takie działania podejmuje Tel-Aviv, Berlin, Wiedeń i wiele innych miast na świecie. Tutaj nie chodzi tylko o promocję, ale o realne działania.
 • Miasto powinno zapewnić powierzchnię do rozwoju startupów, inkubatory, akceleratory. Pomóc w organizacji finansowania, a może nawet wesprzeć niektóre projekty. Bardzo dobry program w tym zakresie ma Tel-Aviv, warto wspomnieć także o Dolinie Krzemowej, Londynie czy też Singapurze.
 • Dobrym przykładem ambitnych planów jest Dubaj. Moim zdaniem Warszawę stać na wielkie, międzynarodowe projekty innowacyjne. Mamy świetne położenie, wysoki kapitał ludzki i jesteśmy dobrze skomunikowani. Wizytówką Warszawy powinny być innowacje.
 • Bardzo podoba mi się projekt Politechniki Warszawskiej „Kampus Nowych Technologii”, jeśli zostanę prezydentem na pewno będę wspierał takie inicjatywy. Powstanie największego w Europie „urbanlivinglabu” to ambitny projekt z którego władze Warszawy muszą skorzystać. Myślę, że zaangażowanie miasta w takie projekty musi być większe.
 • Warto rozwijać na pewno projekty „Milion drzew”, Warszawski Indeks Powietrza i Step by Step. Wszystkie działania proekologiczne, które angażują mieszkańców muszą być rozwijane. Czyste powietrze jest priorytetem. Niestety aktywność władz miasta w tym zakresie jest zdecydowanie za mała.
 • Prezydent Lech Kaczyński był prekursorem wykorzystania nowych technologii w muzeach. Muzeum Powstania Warszawskiego czy bardzo istotne dla nauki i edukacji Centrum Nauki Kopernik to przykłady na to jak można wykorzystywać nowe technologie. Ja dzisiaj jestem zaangażowany w podobny projekt Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie tworzę najnowocześniejsze muzeum w Europie. Tak trzeba pokazywać historię i te technologie w kulturze i edukacji mam zamiar wykorzystywać.
 • Chciałbym także rozwijać relacje z mieszkańcami za pomocą technologii. Wykorzystywać aplikacje do crowdsourcingu, współtworzenia i zbierania danych. Dziwię się, że nie są zbierane masowo opinie i głosowania z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Tak działa Tokio.
 • Mamy wiele zastosowań nowych technologii w zagospodarowaniu odpadów. Dobrym przykładem są czujniki montowane w śmietnikach informujące o zapełnieniu pojemnika. Chciałbym taki program zrealizować pilotażowo. Obecnie stosowany jest np. na Sycylii, był także testowany w Polsce.
 • SMOG jest palącym problemem Warszawy. Moim zdaniem w tym zakresie powinniśmy szukać alternatywnych rozwiązań do walki. W różnych miastach są montowane filtry powietrza. Warszawa także powinna takie mieć. Kraków już takie rozwiązania testuje.

Obecnie władze Warszawy niestety nie mają żadnej koncepcji na to, aby Warszawa zaistniała w świecie lub realizowane pomysły nie dają efektów. W zasadzie nie istniejemy na mapie innowacyjnych miast. Czas to zmienić. Na świecie przodują Los Angeles z Doliną Krzemową, Tel Aviv, Singapur, Toronto. W Europie jest to Londyn, Berlin, Amsterdam, Kopenhaga, Wiedeń, pojawia się także sąsiadująca z nami Praga.

Naszym wyróżnikiem jest kapitał ludzki, który wymaga uwolnienia, zachęcenia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Powinniśmy skupić się w stolicy na tym aby ściągać talenty z całego Regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zachęcić te osoby do tworzenia w tym miejscu. Musimy stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Europie. Warto również wykorzystać potencjał Polonii, która niejednokrotnie myśli o powrocie do kraju lub też aktywnej działalności biznesowej w kraju – potrzebuje tylko dostrzec pozytywne zmiany probiznesowe.

Bardzo mocno otworzyłbym się na formułę open innovation i zapraszał naukowców oraz startupy z całego świata do szukania najlepszych rozwiązań dla miasta. Chciałbym także stworzyć system w którym Warszawiacy mogliby dzięki nowym technologiom mieć większy wpływ na rozwój miasta. Widzę też ogromny potencjał do przeprowadzania pilotaży nowych technologii. Wyobrażam sobie, że np. w jednej z dzielnic czy na ulicy testujemy najnowsze technologie np. do parkowania czy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, by móc po testach wdrożyć rozwiązanie w całym mieście. To świetnie nakręca współpracę ze startupami i nauką, która mogłaby eksperymentować i tworzyć innowacje tutaj na miejscu, w Warszawie.

Podstawą jest uczciwość. Nie ma problemu w kontaktach pomiędzy samorządem a biznesem jeśli wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Chcę tą uczciwość wprowadzić. Nie ma nic gorszego od nieuczciwej konkurencji. Władze miasta muszą zmienić podejście na bardziej biznesowe. Może to decydowanie ułatwić kontakty. Jeśli będzie przyświecało władzom miasta dobro Warszawy, a nie tylko prywatny interes to przyniesie to pozytywny skutek.

Miasto powinno skupić się na promocji warszawskich firm, wesprzeć je w rozwoju, pozyskiwaniu kontraktów poza granicami Polski. Trzeba zachęcać inwestorów do lokowania kapitału w Warszawie, ale przede wszystkim w młode firmy. To kapitał przyciąga i jest motorem szybkiego rozwoju. Warto też zachęcać zagraniczne firmy do lokowania u nas zaawansowanych Centrów Badań i Rozwoju (R&D), bo również dzięki nim tworzymy tutaj najnowsze technologie. Będę zachęcał do szerszej współpracy biznesu z nauką co powinno dać konkretne rezultaty.

Potrzebny jest większy dynamizm w działaniach władz miasta. Trzeba przebudować strukturę Biura Rozwoju Gospodarczego. Wiem, że jego praca jest bardzo krytycznie oceniana. Największym problemem jest brak otwartości i współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

 Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018