WIZJA WARSZAWY

Sport

 

SPORT

Odbudowa Stadionu Skry

Warszawski sport przez rządy PO popadł w ruinę. Skra, Polonia, Hutnik, Ursus, Orzeł – te kluby i obiekty są na krawędzi upadku. Niewiele lepiej jest w klubach Marymont czy Warszawianka. Od likwidacji ledwo uratował się Sarmata, na którego boisku na Woli wybudowano blok i parking. Legia lata czekała na przekazanie terenów, gdzie chciała zbudować boiska dla dzieci. Sytuacja klubów ma cechę wspólną: położone są na atrakcyjnych i drogich terenach, a miasto toczy z nimi spór prawny o grunty, na które już czekają… deweloperzy. Warszawa nie ma nawet jednej porządnej hali sportowej, gdzie mogą się odbywać zawody na najwyższym poziomie. Przez to wszystkie duże imprezy sportowe (poza piłką nożną) są organizowane poza stolicą.

W naszym mieście brakuje obiektów sportowych w dzielnicach: hal, pełnowymiarowych boisk, lodowisk, basenów otwartych i zamkniętych, miejsc do uprawiania lekkoatletyki i innych dziedzin. Jednak nade wszystko brakuje woli samorządu do poważnego zaangażowania się w sport. Dziś w stolicy sport utrzymują rodzicie i pasjonaci. Trzeba zmienić wszystko i zbudować system od nowa. Po konsultacji ze środowiskiem sportowym Warszawy przedstawiam propozycje programowe pod dyskusje:

Do 2023 r. – 4% budżetu na sport;

Możliwości Warszawy z roku na rok rosną, jednak nie dotyczy to wydatków na sport. Na problem ten wskazują przede wszystkim osoby ze środowisk sportowych, według których część środków z budżetu miasta przeznaczonych na cele sportowe nie są tam bezpośrednio kierowane, lecz są wykorzystywane np. na łatanie dziur w budżetach innych dziedzin takich jak chociażby edukacja. To musi się zmienić. Dlatego chcę, by do końca nowej kadencji powstał nie tylko nowy system finansowania sportu, lecz także zostały zwiększone wydatki na ten cel od 3% do minimum 4% budżetu miasta st. Warszawy. W wielu samorządach na świecie jest to standard. Najwyższy czas, aby również w tym obszarze stolica była na poziomie europejskim.

System wieloletniego finansowania klubów i organizacji

Przygotuję uchwałę, na mocy której warszawskie kluby i organizacje będą otrzymywały informacje o przyznanej dotacji w systemie trzyletnim. Wpłynie to na ustabilizowanie sytuacji klubu i umożliwi jego władzom skoncentrowanie się na budowie wieloletniej strategii rozwoju. Samorząd musi poważnie i z uwagą traktować środowiska sportowe, by nie musiały się one borykać z problemami finansowymi.

Odbudowa infrastruktury sportowej w stolicy

Obiekty, na których zawodnicy kiedyś odnosili sukcesy, dziś są ruiną. Przykładem jest stadion Marymontu, na którym w latach 50. grał zespół trenowany przez Kazimierza Górskiego. Pięknie zdobiony, z zadaszeniem, mogący pomieścić 10 tys. widzów obiekt obecnie zarasta chaszczami. Podobnie jak stadion Orła czy stadion Skry – na którym niegdyś dzień w dzień odbywały się zawody dla amatorów, na którym Grażyna Rabsztyn przy pełnych trybunach biła rekord świata na 100 metrów przez płotki, dziś obiekt nadaje się do rozbiórki.

W Warszawie nie ma nawet jednej porządnej hali sportowej, na której mogłyby się odbywać zawody na najwyższym światowym poziomie. Dlatego chcę zadeklarować, że będę odbudowywał warszawską bazę sportową.

Preferencyjne stawki na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży

Młodzież i dzieci muszą mieć tani dostęp do infrastruktury sportowej. Przygotujemy i zunifikujemy w całymi mieście stawki za dostęp do miejskich obiektów sportowych takich jak: boiska, kluby sportowe czy baseny. Obecnie jest tak, że koszty uprawiania sportu przez dzieci ponoszą głównie rodzice.

Większa odpowiedzialność miasta za utrzymanie obiektów w stolicy

Miasto weźmie na siebie obowiązek utrzymania części obiektów sportowych. Dzięki temu poprawi się ich jakość oraz dostępność dla wszystkich warszawiaków. Miasto powinno też poszukać inwestorów, którzy mogliby pomóc w realizacji ambitnych zadań.

Program „Sport dla każdego”

Otworzę obiekty sportowe dla warszawiaków. Dziś zbyt często boiska miejskie są zamykane w ciągu dnia. To musi się zmienić, tak by każdy mieszkaniec mógł korzystać z infrastruktury sportowej w dogodnym dla siebie momencie.

Prezydent włączy się w promocje warszawskich klubów sportowych

Prezydent Warszawy musi wykorzystać swoją siłę wynikającą z pełnionego urzędu do promocji i reklamy stołecznych klubów. Pozwoli to na podniesienie prestiżu i rangi rozgrywek sportowych w stolicy. Gospodarz miasta musi być aktywny w poszukiwaniu wsparcia dla warszawskich klubów. Sport to doskonała szansa na promocję. W wielu przypadkach sportowcy czy zespoły są jednymi z najlepszych ambasadorów miast, a nawet całych regionów.

Miasto zbuduje i zadba o system oferty sportowej od początku do końca edukacji szkolnej

Miasto musi posiadać system i ofertę sportową od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca edukacji. Trzeba już od najmłodszych lat wykorzystać potencjał dzieci i młodzieży oraz mądrze nim dysponować. Celem programu będzie upowszechnienie postaw prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz wychowanie przez sport. Dodatkowym celem jest zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do profesjonalnych klubów sportowych.

Warszawa miastem największych imprez sportowych

Stolica musi się starać o największe imprezy sportowe w różnych dyscyplinach. Prezydent musi zdecydowanie i skutecznie walczyć o podkreślenie sportowej siły Warszawy.

Upodmiotowienie środowisk sportowych

Stworzę nową platformę do dyskusji pomiędzy władzami miasta a środowiskami sportowymi. Obecnie decyzje dotyczące sportu często są podejmowane z wyłączeniem głównych zainteresowanych, czyli sportowców i działaczy klubowych. Obecnie w Warszawie istnieją fasadowe obszary konsultacyjne, niespełniające swojej funkcji, na co zwracają uwagę przedstawiciele środowisk sportowych. Należy to jak najszybciej zmienić. Trzeba wykorzystać wiedzę i doświadczenie warszawskich środowisk sportowych do tworzenia spójnej strategii funkcjonowania i rozwoju sportu powszechnego.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018