WIZJA WARSZAWY

Zdrowie

 

Zdrowie

24 h dyżur pediatryczny w dzielnicach

Miejskie programy profilaktyczne m.in nowotworowe i kardiologiczne

Lekarz miasta st. Warszawy

ZDROWIE

Warszawskie rodziny zbyt często mają utrudniony dostęp do służby zdrowia, nawet do podstawowej opieki pediatrycznej. Samorząd musi być na tym polu aktywny. Dlatego przedstawiłem dziś pierwszą część programu – „Zdrowie dla Warszawy”:

24 h dyżur pediatryczny w dzielnicach
W każdej dzielnicy w Warszawie wprowadzę dodatkowe dyżury pediatryczne dostępne 24 godziny na dobę, przy wykorzystaniu obecnej bazy placówek zdrowotnych. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której rodzice nie mogą dostać się do lekarza ze swoimi dziećmi, co dzisiaj niestety często się zdarza. Dyżury pediatrów będą dofinansowane przez miasto.

Program „Zdrowa Warszawska Rodzina”
Miasto wyznaczy w każdej dzielnicy miejsce pod targowisko przeznaczone na naturalne produkty. Dodatkowo Prezydent Miasta włączy się w promocje zdrowego stylu życia np. przez organizację wydarzeń, których celem będzie edukacja żywieniowa.

Projekt „Zdrowe, Warszawskie Dziecko”
Program profilaktyki zdrowotnej będzie wdrożony przez miasto. Potrzebujemy systemowej walki z m.in. otyłością, infoholizmem czy dopalaczami.

Projekt „Ulgi na zdrową żywność”
Opracuję razem z Ministerstwem Zdrowia projekt specjalnej uchwały, dzięki której wprowadzone zostaną zniżki podatkowe dla osób, które będą chciały na terenie Warszawy prowadzić działalność związaną ze zdrowym odżywianiem.

Program miejski „Przeciwdziałanie depresji”
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Statystyki są przerażające, ponieważ choroba dotyka nawet do 10% populacji. Skala problemu rośnie, zwłaszcza w dużych miastach. Depresja dotyka wszystkie warstwy w hierarchii społecznej, bez względu na płeć, wiek czy wykształcenie. Potrzebne jest zaangażowanie samorządu w ten problem.
Dlatego wprowadzimy programy ochrony zdrowia w tym zakresie m.in. w oparciu o sieć różnych podmiotów (placówek oświatowych, kuratorów sądowych, Centra Pomocy Społecznej, Policji i NZOZ-ów). Pomoc będzie dotyczyła nie tylko dorosłych, lecz także obejmie dzieci, które coraz częściej zapadają na depresję.

Miejskie programy profilaktyczne m.in nowotworowe i kardiologiczne
Dodatkowo wprowadzę programy profilaktyczne m.in na panele markerów nowotworowych, PSA, HPV czy badania genetyczne. Miasto st. Warszawa wydaje obecnie ponad 20 mln na programy profilaktyczne. Niestety część z nich nie trafia do grup docelowych. Celem programu profilaktyki raka opartego o badania genetyczne będzie przede wszystkim szersze niż dziś wczesne wykrycie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Badanie opiera się na ścisłej korelacji wykrycia konkretnego genu z występowaniem konkretnego nowotworu złośliwego. W przypadku raka piersi, na którego choruje 13% populacji, badanie genetyczne, poprzez wykrycie genu BRCA1 zmniejsza ryzyko zachorowania na raka aż do 87%. Nie musimy odkrywać czegoś co zastało już odkryte. Proponujemy wykorzystanie gotowego projektu „Badamy geny”, który został zaprezentowany na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI). Tego typu program to też otwarcie miasta na rozwiązania nowatorskie i innowacyjne.

Lekarz miasta st. Warszawy
Powołam nową instytucję, lekarza miasta stołecznego Warszawy, który będzie miał specjalne uprawnienia. Jego zadaniem będzie skoordynowanie całej polityki zdrowotnej w mieście, w tym również współpraca ze szpitalami i placówkami medycznymi, których właścicielami nie jest samorząd. Zadaniem głównego Lekarza Warszawy będzie koordynacja działania wszystkich szpitali, placówek zdrowotnych na terenie miasta. Lekarz m.st. Warszawy będzie miał specjalne uprawnienia i będzie mógł interweniować, sprawdzać, gdzie są np. duże kolejki, problemy i na bieżąco prowadzić, korygować redystrybucje możliwości i zasobów samorządu. Nie będzie dodatkowych kosztów tego pomysłu. Wszystko odbędzie się w ramach restrukturyzacji.

To tylko pierwsza część programu zdrowotnego dla Warszawy. Będzie więcej propozycji dla Państwa pod dyskusje.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018