WSPOMÓŻ KAMPANIĘ – WZÓR WNIOSKU

UWAGA

KAŻDA WPŁATA MUSI ZAWIERAĆ INFORMACJĘ W FORMIE: “DAR NA PATRYK TOMASZ JAKI KANDYDAT NA EUROPOSŁA OKRĘG 10”

ORAZ INFORMACJĘ: “ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP”

WPŁATY BEZ TYCH WPISÓW BĄDŹ W INNEJ FORMIE BĘDZIEMY ZMUSZENI COFAĆ DO DARCZYŃCY !

Skopiuj wygodnie dane

Nazwa odbiorcy:

FUNDUSZ WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

02-018 WARSZAWA UL. NOWOGRODZKA 84/86

Numer rachunku:

03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

Dar na:

PATRYK TOMASZ JAKI KANDYDAT NA EUROPOSŁA OKRĘG 10

ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP

 

 wplaty.kampania@gmail.com

Napisz nam o swojej wpłacie

7 + 6 =

Pobierz druk z poleceniem zapłaty

Kliknij i otwórz PDF – następnie zapisz na komputerze

Pełna treść instrukcji finansowej

Zapoznaj się z pełną treścią instrukcji finansowej

UWAGA!

KAŻDA WPŁATA MUSI ZAWIERAĆ INFORMACJĘ W FORMIE: “DAR NA PATRYK TOMASZ JAKI KANDYDAT NA EUROPOSŁA OKRĘG 10”

ORAZ INFORMACJĘ: “ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP”

WPŁATY BEZ TYCH WPISÓW BĄDŹ W INNEJ FORMIE BĘDZIEMY ZMUSZENI COFAĆ DO DARCZYŃCY !

Skopiuj wygodnie dane

Nazwa odbiorcy:

FUNDUSZ WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

02-018 WARSZAWA UL. NOWOGRODZKA 84/86

Numer rachunku:

03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

Dar na:

PATRYK TOMASZ JAKI KANDYDAT NA EUROPOSŁA OKRĘG 10

ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP

Daj nam znać jeśli dokonałeś wpłaty na adres :

wplaty.kampania@gmail.com

 

 

Napisz nam o swojej wpłacie

1 + 14 =

Jak wypełnić druk prawidłowo?

ZASADY POSTĘPOWANIA KOMITETU WYBORCZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ W SPRAWACH FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZEJ

ŚRODKI FINANSOWE – WPŁATY Zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu Wyborczego, środki finansowe przekazywane Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość mogą pochodzić wyłącznie z utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych funduszu wyborczego partii politycznej, a więc z :

Funduszu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Darowizna – wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.:

UWAGA:
1. Dopuszczalne są skróty:
• Zamiast słowa „darowizna” – „dar. na….”
• Zamiast słowa „Pesel” – „P: ………..”
• Zamiast „zamieszkały na terenie RP” – „Zam. na ter. RP”
2. Zaleca się wykonywanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.
4
3. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie tytułu przelewu. Brak któregokolwiek z elementów spowoduje odrzucenie wpłaty.
4. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.
5. Nie można dokonywać wpłat:
– gotówką w banku,
– gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych,
– z konta prowadzonej działalności gospodarczej,
– z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.
6. Suma dokonywanych wpłat na Fundusz Wyborczy przez jedną osobę w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 15 – krotności najniższego wynagrodzenia za pracę (tj. 2 250,00 x 15= 33 750,00 zł).
Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek Funduszu Wyborczego. Wpłaty dokonane z konta firmowego bądź wpłaty gotówkowe będą zwracane na rachunek, z którego przyszły.
Ostateczny termin wpłaty darowizny na Fundusz Wyborczy upływa w dniu 24.05.2019 r.
Prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat darowizn, aby był czas na ponowną wpłatę darowizny, w przypadku błędnej wpłaty i zwrotu na rachunek wpłacającego.