WSPARCIE FINANSOWE

KAMPANII NA PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Instrukcja wsparcia kampanii Patryka Jakiego:


  •  Wsparcie finansowe możliwe jest jedynie za pośrednictwem przelewu z konta osobistego na konto funduszu, czekiem lub kartą płatniczą, niedozwolone są wpłaty gotówkowe,
  • ostateczny termin wpłaty darowizny na Fundusz Wyborczy upływa w dniu 12.10.2018 r.
  • suma dokonywanych wpłat na Fundusz Wyborczy przez jedną osobę w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 31500,00 zł.

 

 

Osoby, które dokonały wpłaty, prosimy o kontakt mailowy — z informacją o wysokości wpłaty.
Pomoże nam to planować budżet.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018