Wykształcenie i osiągnięcia
Ministra Patryka Jakiego

 

 • Ukończył Uniwersytet Wrocławski – 2010, magister politologii.
 • Program dla managerów IESE Business School w Barcelonie.
 • Ukończył program ARGO Top Public Executive.
 • Ukończył też szkolenie na Sam Houston State University.
 • Przewodniczący Polskiej Rady Polityki Penitencjarnej oraz twórca reformy systemu Służby Więziennej.
 • Przeprowadził przez Sejm pierwszą po 1989 r. ustawę modernizacyjną Służby Więziennej.
 • Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
 • Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego.
 • Autor ustawy zwiększającej ochronę nad zwierzętami.
 • Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
 • Twórca Polskiego Instytutu Kryminologii.
 • Został również pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i przeprowadził reformę tego systemu.
 • Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Wykształcenie

 

Osiągnięcia

Ministra Patryka Jakiego

 • Ukończył Uniwersytet Wrocławski – 2010, magister politologii.
 • Program dla managerów IESE Business School w Barcelonie.
 • Ukończył program ARGO Top Public Executive.
 • Ukończył też szkolenie na Sam Houston State University.
 • Przewodniczący Polskiej Rady Polityki Penitencjarnej oraz twórca reformy systemu Służby Więziennej.
 • Przeprowadził przez Sejm pierwszą po 1989 r. ustawę modernizacyjną Służby Więziennej.
 • Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
 • Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego.
 • Autor ustawy zwiększającej ochronę nad zwierzętami.
 • Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
 • Twórca Polskiego Instytutu Kryminologii.
 • Został również pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i przeprowadził reformę tego systemu.
 • Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym.