dr Patryk Jaki

Biografia

Dr Nauk o Bezpieczeństwie.

Nauczyciel akademicki. Wyższa Szkoła Kryminologii oraz współpracownik Uniwersytetu Opolskiego.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski. Następnie studia podyplomowe IESE w Barcelonie wraz z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz szkolenie na Sam Houston State University w USA.

Poseł do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał prawie 260 tys. głosów. To najlepszy wynik z niepierwszego miejsca w historii 3 RP. Obecnie w Parlamencie Europejskim – członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca rozporządzenia ds. zwalczania terroryzmu na terenie UE i wiceprzewodniczący zgromadzenia Parlamentu Europejskiego i
Państw Wschodu.

Uprzednio pierwszy zastępca Ministra Sprawiedliwości.

Prawie 4 lata odpowiedzialny za polski system penitencjarny.
Przewodniczący zespołów ds. Reformy polskiego więziennictwa i Kodeksu Karnego Wykonawczego. Autor reformy polskiego systemu penitencjarnego. Pierwszej po 1989 roku ustawy modernizacyjnej
Służby Więziennej oraz programu "Praca dla więźniów”, który zwiększył zatrudnienie skazanych o 50%. Ponadto twórca Polskiego Instytutu Kryminologii oraz Akademii Penitencjarystyki i Kryminologii.

B. Przewodniczący Polskiej Rady Penitencjarnej i Rady Głównej ds.
Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Poseł na Sejm RP VII i VIII Kadencji. 

Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Autor Rejestru Pedofilów.

Autor reformy komorniczej w Polsce. B. przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Wcześniej stowarzyszenie „Stop Korupcji”.

Laureat nagrody „Polskiego Kompasu” przyznanej przez „Gazetę Bankową” za „walkę z mafią reprywatyzacyjną”.

Tygodnik Wprost przyznał mu dwukrotnie 10 miejsce na prestiżowej liście 50 najbardziej wpływowych Polaków.

Otrzymał tytuł „Człowieka Roku” na Opolszczyźnie za skuteczność w ściąganiu inwestycji do regionu.

Był samorządowcem. Radnym Opola V i VI kadencji.
Przewodniczącym Klubu PiS oraz szefem Komisji Rewizyjnej.

Urodził się w Opolu. Rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich II RP. Ma żonę Annę i syna Radka.

Autor publikacji naukowych

1.The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority  – „Prawo w Działaniu” nr 1/2019

2. Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane. – Przegląd Więziennictwa Nr 95 Warszawa 2017

Autor rozprawy doktorskiej i książki „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Autor akcji „Ocalić bohaterów” broniącej ulice generała Augusta Fieldorfa „Nila” i Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz inicjatywy ustawodawczej „Przywracamy Lekcje Historii do szkół”.

Biuro poselskie Kielce

ul. Warszawska 29/3

Biuro poselskie Dąbrowa Tarnowska

ul. Kościuszki 2/4

Biuro poselskie Tarnów

ul. Wałowa 2/16

Biuro poselskie Warszawa

Pl. Konstytucji 5 lok. 18a

Dyżury asystenta

Michał Sipika

Kielce ul. Warszawska 29/3

jaki.sprawy@gmail.com